รายละเอียดการสมัครสมาชิก "วารสาร HR intelligence"

          ประเภทสมาชิก
          1 ปี (2 ฉบับ) เป็นเงิน 180 บาท (พร้อมจัดส่ง)
          2 ปี (4 ฉบับ) เป็นเงิน 350 บาท (พร้อมจัดส่ง)

  วิธีการชำระค่าสมาชิก

          (วารสาร HR intelligence ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีชำระเงินผิดวิธี
นอกเหนือจากที่กำหนดด้านล่างนี้)
          • เงินสด (เฉพาะชำระที่สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เท่านั้น)
          • โอนเงินเข้าบัญชี "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ."
          เลขที่ 986-6-08069-2 บัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          และโปรดแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินหรือสลิป ATM และแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
ที่กรอกชัดเจน
กลับมายัง โทรสาร 0-2226-5324 (โปรดตรวจสอบความถูกต้อง
หลังดำเนินการโอนเงิน 1-2 วันทำการ ที่โทรศัพท์ 0-2613-3302)

  กรณีซื้อปลีกรายฉบับ

          ฉบับละ 100 บาท (โดยชำระเงินวิธีเดียวกันกับรายละเอียดข้างต้น)